Hari Raya Qurban

Tidak Lama Lagi

Refund policy

1. Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika SIMPLYQURBAN didapati tidak menjalankan tanggungjawab sebagai pembekal perkhidmatan sepertimana dijanjikan.

2. Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika haiwan/ternakan yang dibekalkan tidak menepati hukum syarak Syarat Sah Qurban

3. Pembatalan dan pemulangan wang boleh dilakukan jika berlaku lebihan bayaran, kesilapan sistem disebabkan masalah ketidakstabilan talian internet semasa transaksi dilakukan. Tuntutan pemulangan wang ini PERLU DISERTAKAN dengan bukti kukuh dan dokumen sokongan yang berkenaan.

4. Sesuatu amaun pemulangan hanya akan dikreditkan ke akaun pembeli/pembayar/pelanggan dalam tempoh 30 HARI DARIPADA TARIKH TUNTUTAN disahkan.

Sila hubungi kami sekiranya terdapat pertanyaan atau isu yang berkenaan.

Hubungi kami melalui emel : simplyumrah.my@gmail.com

Kembali ke laman utama